İletişimin Ekonomi Politiği: “İletişim Teknolojileri ve Kalkınma” Söyleminin Eleştirisi

GİRİŞBu çalışma, “iletişim teknolojileri ve kalkınma” ilişkisinin açıklanabilmesi ve anlaşılabilmesi için “görünmez kılınan”, “gözardı edilen” ve “yok sayılan” iktisadi, siyasi ve ideolojik mekanizmaların ve bu mekanizmaların tahayyül edilebilmesini olanaklı kılan sınıf, kapitalist üretim ilişkileri, kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası, uluslararası iş bölümü ve toplumsal cinsiyet gibi kavramların analize dahil edilmesi gerekliliğinin altını çizmek istemektedir. Dolayısıyla, bu çalışma iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bu alandaki ortodoksinin…

Devamını Oku

The Story of a Marriage: Domestic Technology and Woman

Ufuk Serdaroglu, Nurcan Ozkaplan and Gamze Yucesan-Ozdemir In this paper, our main concern is to investigate the marriage of women and domestic technology in Turkey by a sensitive look at their homes, bathrooms and kitchens. We explored the following themes in our story: Is this marriage ‘labor-saving or enslaving’? What are the effects of this marriage on the sexual division of labor at home? Do…

Devamını Oku

Başkaldırı, Onay ya da Boyun Eğme?: Hegemonik Fabrika Rejiminde Mavi Yakalı İşçilerin Hikayesi

Bu yazıda, Türkiye’deki fabrika rejimlerini bir otomobil fabrikasında gerçekleştirilen etnografik bir araştırmaya dayanarak tartışmak amaçlanmaktadır. İlk bölümde, işyerinde hegemonik bir fabrika rejimi tesis etmeye yönelik yönetimin ideolojik, teknik ve bürokratik denetim mekanizmaları inceleniyor. İkinci bölümde ise, mavi yakalı işçilerin fabrika rejimine ilişkin başkaldırı, onay ya da boyun eğme gibi duruşları onların dile getirdiği biçimiyle aktarılmaktadır.

Emek ve Teknoloji: Türkiye’de Sendikalar ve Yeni İletişim Teknolojileri (2000)

Türkiye’de sendikaların yeni iletişim teknolojileri ile ilişkilerini mercek altına alan bu çalışmada Gamze Yücesan-Özdemir, çeşitli sendikalarda gerçekleştirdiği derinlemesine mülakatlardan yola çıkarak sınıf hareketinin pek bilinmeyen bir alanına ışık tutuyor. Kitabın içindekiler, sunuş ve giriş bölümünü incelemek için tıklayınız. Sayfa Sayısı: 298Baskı Yılı: 2000Dili: TürkçeYayınevi: Tan Yayınları

Türkiye’de Emek Sürecinin Değişen Doğası ve İşyerinde Sendikal Siyasetin Gerekliliği

GİRİŞBu çalışmanın ardındaki temel önerme, Türkiye’de kapitalist işyerinde ve emek sürecinde oluşan yeni eğilimler sendikalara yeni sınırlılıklar oluştururken, işyerinde sendikal hareketi belki de hiç olmadığı kadar önemli kılıyor olmasıdır. Bu anlamda, işyerinde sendikal hareketlilik, Türkiye’de ekonomizm esasına dayalı sendikacılık için bir gereklilik durumundadır. Bu temel önerme, Türkiye’de lastik sektöründe bulunan bir fabrikada emek sürecinde gerçekleşen son dönem düzenlemelerin incelenmesi ve işçilerin talep ve beklentilerinin ve…

Devamını Oku