İletişimin Ekonomi Politiği: “İletişim Teknolojileri ve Kalkınma” Söyleminin Eleştirisi

GİRİŞ
Bu çalışma, “iletişim teknolojileri ve kalkınma” ilişkisinin açıklanabilmesi ve anlaşılabilmesi için “görünmez kılınan”, “gözardı edilen” ve “yok sayılan” iktisadi, siyasi ve ideolojik mekanizmaların ve bu mekanizmaların tahayyül edilebilmesini olanaklı kılan sınıf, kapitalist üretim ilişkileri, kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası, uluslararası iş bölümü ve toplumsal cinsiyet gibi kavramların analize dahil edilmesi gerekliliğinin altını çizmek istemektedir. Dolayısıyla, bu çalışma iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bu alandaki ortodoksinin iletişim teknolojileri ve kalkınma ilişkisini kısmen sistemleştirmek ve böylece “açıklamak” için kullandıkları yöntem, gösterge ve politika önerileri arka plandaki öte anlatıya referansta bulunmaksızın “açıklanacaktır”. İkinci bölümde ise bu yöntem, gösterge ve politika önerilerinin “ne”leri ön varsaydığı, “ne”leri göz ardı ettiği ve “neden” göz ardı ettiği, bu çalışmaların metodolojisine referansla, tartışmaya açılacaktır.

Tam metin için tıklayınız. (PDF)

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.