Türkiye’de Devletin Değişen Rolü ve Sosyal Güvenlik Reformu

Gamze Yücesan-Özdemir, Ali Murat Özdemir

Özet: Son yıllarda, Türkiye’de bir yandan toplumun önemli bir kesiminin sosyal güvenlik kapsamı dışında bırakılması, diğer yandan sosyal güvenlik kapsamına girenlerin haklarının daraltılıp, kısıtlanması ve dolayısıyla artan yoksulluk, yoksunluk ve sağlıksızlık bir çok araştırmacının, sosyal bilimcinin ve akademisyenin gündemindedir. Sosyal güvenlik alanında yapılan araştırmalar ve çalışmalarda egemen eğilim ise, yaşananları ampirizm geleneği içinden “gazetecilik” yaklaşımı ile aktarmaktır.

Bu çalışma, son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilmeye çalışılan sosyal güvenlik alanında reformun, ancak emek- sermaye arasındaki güç ilişkilerinde ne gibi değişiklikler yaşandığının ve sermayenin ekonomik, toplumsal ve siyasal iktidarını yeniden üretmek için hangi politikalar uyguladığının incelenmesi ile açıklanabileceğini vurguluyor. 1980’ler sonrası Türkiye’sinde “sosyal güvenlikte reformu”, emek-sermaye arasındaki ilişkileri belirleyen, biçimlendiren, sınırlandıran kapitalist devletin rolü ve biçiminde, üretim alanında, ekonominin kurumsal yapısında ve politik-ideolojik yeniden üretim süreçlerinde yaşanan dönüşümlerle birlikte açıklamayı ve anlamayı amaçlıyor.

Anahtar kelimeler: sosyal güvenlik, sağlık, devlet,
Türkiye.

Tam metin için tıklayınız. (PDF)

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.