İçerikler Makaleler

Medyanın Sınıfsal Temelleri: Emeğin Gerçekleri ve Sermayenin İlluzyonları

Özet: Medya  endüstrisi,  toplumsal  iletişim  ve  ilişkilerin  dolaşımını  kamusal  olarak  gerçekleştiren  bir  sembolik  üretim  alanıdır.  Günümüzde  medya  alanı,  “siyasal  iktidarla  ilişkiler”,  “sansür-otosansür”,  “holdingleşme”,  “yandaşlık”,  “güvencesizlik”,  “düşünceözgürlüğü”,  “denetim”,  “niteliksizleşme”,  “iliştirilmiş  gazetecilik”  gibi  tartışmalar  ile  birlikte  düşünüldüğünde, …

Devamını Oku

AB Sosyal Politikasının Kavramlarını Yeniden Düşünmek: Güvenceli Esneklik, Sosyal Diyalog ve Sosyal Dışlanma Üzerine Notlar

Bu çalışma, AB sosyal politikasının, son dönemde, kendi ördüğü kavramlarla yarattığı epistemik şiddeti sorgulamayı amaçlamaktadır. AB sosyal politikası, güvenceli esneklik, sosyal diyalog ve sosyal dışlanma gibi kavramlarla, toplumsal gerçekliklerin anlaşılmasını önlemekte ve düşünce kalıplarını, bu…

Devamını Oku