Başkaldırı, Onay ya da Boyun Eğme?: Hegemonik Fabrika Rejiminde Mavi Yakalı İşçilerin Hikayesi

Bu yazıda, Türkiye’deki fabrika rejimlerini bir otomobil fabrikasında gerçekleştirilen etnografik bir araştırmaya dayanarak tartışmak amaçlanmaktadır. İlk bölümde, işyerinde hegemonik bir fabrika rejimi tesis etmeye yönelik yönetimin ideolojik, teknik ve bürokratik denetim mekanizmaları inceleniyor. İkinci bölümde ise, mavi yakalı işçilerin fabrika rejimine ilişkin başkaldırı, onay ya da boyun eğme gibi duruşları onların dile getirdiği biçimiyle aktarılmaktadır.

Tam metne sayfa 241’den ulaşabilirsiniz.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.