Sosyal Dışlanma “Ne”yi Dışlar? Avrupa Üzerine Notlar

Nurcan Özkaplan, Gamze Yücesan-Özdemir, Ali Murat Özdemir

Çalışmaın ilk bölümünde Avrupa Birliği (AB) sosyal politikasında farklı paradigmalar tartışılmaktadır. Kuruluşundan 1980’lere kadar olan dönemdeki sosyal politika ‘eski paradigma’ ve 1980’lerden bugüne olan politika ‘yeni paradigma’ altında incelenmektedir. İkinci bölümde ise, AB sosyal politikasında yeni paradigmanın bir eleştirisi sosyal dışlanma kavramının söylem analizi üzerinden geliştirilmek amaçlanmıştır. Bu söylem analizi ise AB sosyal politikasının yeni paradigmasını hazırlayan metinler üzerinden yürütülmektedir.

Tam metin için tıklayınız. (PDF)

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.