İletişim, Emek ve Kalkınma: Ekonomi Politik Yaklaşım (2008)

Bu çalışma, iki temel kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, “kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigması açıklanmaya çalışılacaktır. Bu paradigmanın, iletişim teknoloji- leri ve kalkınma ilişkisini kısmen sistemleştirmek ve böylece “açıklamak” için kullandıkları yöntem, gösterge ve politika önerileri, arka plandaki öte anlatıya referansta bulunmaksızın “açıklanacaktır”. İkinci kısım ise küresel iletişimin ekonomi politiği üzerinden, “kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasının eleştirisini yapmayı hedeflemektedir. “Kalkınma için iletişim teknolojileri” paradigmasının yöntem, gösterge ve politika önerilerinin “ne”leri ön varsaydığı, “ne”leri göz ardı ettiği ve “neden” göz ardı ettiği, ekonomi politik yaklaşım ışığında açıklamayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, işçi sınıfının demokratik öncüleri olarak işyeri sendika temsilcilerinin işyerinde, sendikada ve toplumsal yaşamda deneyimlerine ışık tutmayı amaçlıyor. Onların görevlerini, sorumluluklarını, olanaklarını, kısıtlarını daha yakından incelemeyi hedefliyor.

Kitabın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Sayfa Sayısı: 122
Baskı Yılı: 2008
Dili: Türkçe
Yayınevi: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kırkıncı Yıl Kitaplığı

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.