Türkiye’de Emek Sürecinin Değişen Doğası ve İşyerinde Sendikal Siyasetin Gerekliliği

GİRİŞ
Bu çalışmanın ardındaki temel önerme, Türkiye’de kapitalist işyerinde ve emek sürecinde oluşan yeni eğilimler sendikalara yeni sınırlılıklar oluştururken, işyerinde sendikal hareketi belki de hiç olmadığı kadar önemli kılıyor olmasıdır. Bu anlamda, işyerinde sendikal hareketlilik, Türkiye’de ekonomizm esasına dayalı sendikacılık için bir gereklilik durumundadır. Bu temel önerme, Türkiye’de lastik sektöründe bulunan bir fabrikada emek sürecinde gerçekleşen son dönem düzenlemelerin incelenmesi ve işçilerin talep ve beklentilerinin ve ayrıca işyerinde örgütlü sendikanın merkezde, şubelerinde ve en önemlisi işyerinde geliştirdiği siyasetin değerlendirilmesi üzerinden tartışılacaktır. Bunun için öncelikle, kapitalist işyerinde emek süreci düzenlemelerinde yaşanan gelişmeler ve sendikal tavırlar irdelenmeye çalışılacak ve ardından ise bu gelişmelerin Türkiye’de yansımaları bir etnografik araştırmaya dayanarak tartışılacaktır.

Tam metin için tıklayınız. (PDF)

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.