Yeniden Başlarken… (Editörden)

1999 yılından 2006 yılına kadar çıkmış olan Emek Araştırma Dergisi, bir süredir yayın hayatına ara vermişti. Soluklandı diyelim. Ve 2016 yılının Haziran sayısı ile tekrar merhaba.

 Emek Araştırma Dergi‘sinin içinden geçmekte olduğumuz süreçte oldukça önemli boşluğu dolduracağına inanıyoruz. 21. yüzyılın başında emek ve sınıf araştırmaları üzerine bir dergi neden önemlidir? İlk olarak,  emek, sınıf ve sendika siyasetini ülke ve akademi gündemine taşımak için kritiktir. İkinci olarak, emek ve sınıf üzerine araştırmalar günümüz Türkiyesi’nde çok kısır bir dönem yaşamaktadır. Dolayısıyla güçlü bir emek araştırmaları perspektifinin geliştirilmesi her zamankinden daha acildir. Üçüncü olarak, bir dönem DİSK-AR ardından Türk-İş Yıllıkları ve sonrasında Petrol-İş Yıllıkları emek araştırmaları alanında iz bırakan müdahaleler olmuştur. Böyle yayınların kesintiye uğradığı günümüzde Birleşik Metal-İş Sendikası’nın çıkardığı Çalışma ve Toplum, titiz ve özverili bir çalışmayla önemli katkı sunmaktadır. Emek Araştırma Dergisi de alandaki boşluğu doldurmak için değerlidir. Ve son olarak,  emek ve sınıf üzerine bir dergi, bu konuları genç akademisyenler için de çekim merkezi haline getirmesi anlamında kıymetlidir.

 Emek Araştırma Dergisi ‘nin bu sayısı “Kamuda Dönüşüm: İstihdam ve Hizmetlerin Değişen Yapısı” konusunu değerlendirdi. Bu dosya konusunda farklı üniversitelerden çok değerli akademisyenlerin katkıları bulunuyor. İlk makalede, Gürhan Fişek,….     İkinci makalede Ali Murat Özdemir,  Kamu görevlisi ne üretir? Kamu hizmeti nedir? Kaç farklı yolla verilebilir? Kamu yararı nedir? gibi sorulara yanıtlar arıyor. Ve bu yanıtların farklı söylem ve anlatılar tarafından nasıl belirlendiğini irdeliyor.

Dergide yer alan üçüncü makalede Hakan Topateş, kamuda dönüşümü devlet ve birey arasındaki ilişkide dönüşüm üzerinde incelemektedir. Topateş, Devlet ve bireyin arasına serbest piyasa ekonomisinin kurallarının yerleştiğini vurgulamakta ve sosyal hakların giderek minimalleştirilmesi, sendikasızlaşma, emeğin değersizleşmesi, mülksüzleşme, tam istihdam politikalarının yerine yarı zamanlı ve taşeron çalıştırmanın yaygınlaşması gibi gelişmeler bu dönüşümün göstergeleri olarak ele almaktadır. Dördüncü makalede, Meryem Çakır Kantarcıoğlu, yeni kamu hizmeti yaklaşımını mercek altına alıyor.  Bu yaklaşımın temel kavramlarından biri olan demokratik yurttaşlık üzerine bir tartışma yürütüyor.

Dergi’nin Değiniler bölümünde Türkiye’de sosyal bilimler alanında 2015 yılında gerçekleşen iki önemli kongreyi değerlendiriliyor. Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin 14.’sü geçen yıl Aralık ayında Ankara’da ODTÜ’de gerçekleşti.  Çağrı Kaderoğlu-Bulut, ve Çağdaş Sümer, kongredeki  …… Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumunun VII. ‘si 2015 yılının Aralık ayında Denizli’de Pamukkale Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Sosyal hakları akademik gündemde tutmayı amaçlayan özverili bir çalışmanın ürünü olan bu sempozyumu Denizcan Kutlu değerlendirdi. Kutlu, sempozyumların yıllar içinde hangi konularda yoğunlaştığı, sempozyumlardaki yaklaşım ve tartışmalarda uzlaşmalar ve kırılmaları üzerinden bir tartışma yürüttü.

Emek Araştırma Dergisi’nin Kitap Değerlendirmesi bölümünde, kamuda dönüşüm temamıza uygun bir kitabın tanıtılması yer alıyor. Bu bölümde, kamu çalışanların sınıfsal aidiyeti üzerine tartışmalarda kritik bir katkı sunmuş olan Poulantzas’ın çalışmalarının toplandığı Poulantzas Kitabı tanıtıldı. Göksu Uğurlu, yazısında, Poulantzas Kitabı‘nı düşünürün temel argümanlarını gözler önüne sermesi açısından ve yukarıda vurgulanan tartışmaya katılmak isteyenler için iyi bir başlangıç noktası olarak değerlendirmektedir.

İçindeki makaleler, değiniler ve kitap değerlendirmesi ile dergimizin Haziran sayısının sosyal bilimlerde emeğe ve sınıfa dönüşe bir çağrı olarak görüleceğine inanıyoruz.

Gelecek sayıda buluşabilmek dileğiyle.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.