Etiket Sonuçları sınıf mücadelesi

Medyanın Sınıfsal Temelleri: Emeğin Gerçekleri ve Sermayenin İlluzyonları

Özet: Medya  endüstrisi,  toplumsal  iletişim  ve  ilişkilerin  dolaşımını  kamusal  olarak  gerçekleştiren  bir  sembolik  üretim  alanıdır.  Günümüzde  medya  alanı,  “siyasal  iktidarla  ilişkiler”,  “sansür-otosansür”,  “holdingleşme”,  “yandaşlık”,  “güvencesizlik”,  “düşünceözgürlüğü”,  “denetim”,  “niteliksizleşme”,  “iliştirilmiş  gazetecilik”  gibi  tartışmalar  ile  birlikte  düşünüldüğünde, …

Devamını Oku

“Sınıfın kolektif özgüveni onarılıyor” (Redaksiyon Dergi, Söyleşi)

90’larda “yeni dünya düzeni” tartışmaları ile birlikte hakim olan “demokratikleşme” söylemi, neredeyse otuz yıldır, bir şekilde neoliberal dönüşümün anahtarı oldu. Türkiye’de de 10 yıllık AKP iktidarı boyunca “demokratikleşme” hiç gündemden düşürülmedi. Özellikle liberal çevreler bir…

Devamını Oku