Kadınlar bu karanlığı dağıtabilir (BirGün)

DİSK-AR’ın asgari ücret araştırması, ülkenin ve emekçilerin durumunu çok net ortaya koyuyor. Ama özellikle de kadın emekçilerin durumunu. DİSK-AR raporuna göre kadınların yarısı asgari ücret ve daha düşük ücretlerle çalışıyor. Asgari ücret ile kadınların ortalama ücretleri arasındaki fark giderek azalıyor. Açıktır ki, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal krizi ve bununla birlikte salgın koşullarını en acımasız, en sert ve en şiddetli deneyimleyenler kadınlardır. DİSK-AR araştırmasının da…

Devamını Oku

Yeşildeki gri, grideki yeşil: İşçi sınıfını tanımak (soL)

“Gri teoridir, dostum, yeşil yaşamın sonsuz ağacıdır”, der Lenin Nisan Tezleri’nde. Lenin, tüm hayatı boyunca, yaşamın ve pratiğin en yakın takibine yönelmiştir. Ve devrimi, sürekli bir ihtimal olarak ele alır. Somut durumun tahlili onun için devrimin olabilirliği ve güncelliğidir. Bu yüzden “somut durumun somut tahlili” deyince ilk olarak Lenin geliyor aklımıza, Marx ve Engels farklılarmış gibi. Adı geçenlerin yöntemleri üzerine çok şey söylendi. Bu yazı mevcut…

Devamını Oku

Halkın ve hayatın sesini dinlemek (soL)

Bugünlerde halk sınıfları hayatın karşısında zorluğu, çaresizliği, eşitsizliği, yokluğu en sert deneyimliyorlar. Salgın bir yandan, işsizlik diğer yandan. Borçluluk bir yandan, geleceksizlik diğer yandan. Bu koşullara itiraz hem yöntemsel hem de içerik olarak belirli bir muhalefet tarzı içinde gerçekleşiyor. Bu muhalefet tarzı siyasi partilerin liderlerinin, önde gelen isimlerinin konuşmaları, sendikaların ve konfederasyonların açıklamaları üzerinden ilerliyor. Muhalefet burjuva siyasetinin usulüne, yöntemine, odalarına, koridorlarına, sözlerine sıkışmış ve…

Devamını Oku

Yolculuklar başlamaz yürek çağırmasa (soL)

“Yolculuklar başlamaz yürek çağırmasa, akıl yorulabilir, yılabilir ama yüreğin sırtı gelmez yere” diyor Nâzım. Akıl ve yürek, bu topraklardaki devrimci mücadelenin en kadim tartışmasıdır belki de. Teoride netlik ve sertlik bir yanda, emekçi halk sınıflarıyla nefes alıp verme ve birlikte bilinçli bir yürek oluşturma diğer yanda.  Bu topraklarda akıl ve yürek gerilimi parti mi, hareket mi tartışmalarında gözlenebilir. Aynı kavram çifti, aynı gerilimlerle “solda yaşananları”/”soldan…

Devamını Oku

İşte hayat: İşçi sınıfının iletişim pratikleri (soL)

Solun işçi sınıfıyla, emekçilerle arasındaki iletişim oldukça tartışmalıyken, salgın da bu süreci kökten etkiledi. Bugün işçilerle, emekçilerle nerede ve ne zaman bir araya gelinebileceği üzerine düşünülüyor. Emekçilerle bir araya gelmek için araçlar üzerine tartışılıyor. Dolayısıyla iletişimin zamanı, mekanı ve araçları üzerine fikir yürütülüyor. Peki iletişim tarzı ya da iletişim pratikleri? Son yıllarda, sınıf örgütlerinde daha genel anlamda emek cephesinde liberal ve/veya egemen iletişim pratiklerinin baskın…

Devamını Oku

Anne bak sermaye çıplak! (soL)

Nereden bakılırsa bakılsın 2008 sermayenin küresel krizi olarak damgalandı. 2008’in kapitalizmin krizi olmadığını söyleyen çıkmadı. Düzenin insanları küresel Keynesçilikten ılımlı sosyalizme kadar her şeyi konuştular. Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital adında bir kitap bile yazıldı ve dünya çapında dolaşıma girdi. O dönemde herkes piyasaların vahşi egemenliğine mutlaka bir son verilmesi üzerine konuşuyordu kısacası. Şu anda da bir kriz var. Çok yoğun bir küresel kriz içerisindeyiz. Kapitalizm daha önce…

Devamını Oku