Mutlaka Engels: Hep seninleyiz General! (soL Portal)

Her kim ki Marksizmi tarihsel materyalizmden ayırmak ister, her kim ki Marksizmin canlı, diri ve hayatı kavrayan geleneğini terk etmek ister, her kim ki Marksizmden devrim ihtimalini eksiltmek ister, Engels’i karşısına alır. Engels’in bir eleştiri odağı olarak yeniden “keşfi” ile post-Marksizmin, sol liberalizmin yükselişi arasındaki bağlantı oldukça derindir. O, eleştirilerin merkezindedir: Marx’ın eserlerini vülgarize eden, Stalinizmin günahlarını yaratan, Marx’ın yöntemini doğa bilimlerine yanlış uygulayan, Marx’taki…

Devamını Oku

Kalkınma neydi, kalkınma emekti… (BirGün)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı, On Birinci Kalkınma Planı geçen günlerde Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Meclis’e sunuldu. 2019-2023 dönemini kapsayan bu plana dair çalışma gruplarının raporları 2017’de yayınlanmış, tanıtım toplantısı Şubat 2018’de gerçekleştirilmişti. Plan, bir yıl gecikme ile Meclis’e geldi. Başlığında “kalkınma” teriminini içeren plan, birçok boyutuyla ele alınabilir kuşkusuz. Emek politikaları ile bağlantılı kısımlarına bakıldığında, son otuz yıldır sürdürülen neoliberal düzenlemelerin aynı şiddetle önerildiğini…

Devamını Oku

Çağrı Merkezinde Çalışmak (2019)

Bu kitapta, çağrı merkezi çalışanlarının işyerlerinde ve gündelik hayatta yaşadıkları, deneyimledikleri onların sözleriyle yer alıyor: Uzun çalışma saatleri, yıpratıcı iş günleri, gündelik hayatın sorumlulukları… Gamze Yücesan-Özdemir, bu kitabı doğrudan çağrı merkezi çalışanları için yazdı. Onların hayallerini, umutlarını, dertlerini, örgütlenme ve dayanışma çabalarını kaleme aldı. Bu kitap İnatçı Köstebek’in gözden geçirilmiş, sadeleştirilmiş ve yeniden düzenlenmiş biçimiyle çağrı merkezi çalışanlarına ulaşmayı hedefliyor. Kitabın içindekiler ve giriş bölümünü…

Devamını Oku

15-16 Haziran yolunda yürüyelim (BirGün)

Yürüdüler. Sıradan işçiler, üstlerinde işçi tulumları ile yürüdüler. Dört koldan yürüdüler. Birinci kol, Anadolu Yakası’nda Ankara Asfaltı. İkinci kol, Eyüp-Alibeyköy-Silahtar-Cendere. Üçüncü kol, Topkapı-Çekmece-Zeytinburnu. Dördüncü kol, Levent-Boğaz. Yüzelli bin kişiydiler. Elleri, öfkeleri, sözleri, hayalleri birleşen yüzbinler. Aşık İhsani’nin dizeleriyle, “Kemikli tırnaklı birleşen eller. Yeni bir türküyü söyleyen diller. Torunu yanında yaşlı nineler. Evinden dışarı çıktı yürüdü.” Yürüdüler… Yıllardan 1970, aylardan Hazirandı. Sınıf hareketinin mümkün olduğuna, işçi…

Devamını Oku

Muhafazakarlığın sınıfsız toplumu: Kabiliyet, gayret, nasip (BirGün)

Çalışma hayatına yönelik politikaların belirlenmesi için tüm tarafların katılımı ile gerçekleşen Çalışma Meclisi’nin 12. toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı konuştu ve sınıfsız bir toplumu tanımladı: “Toplumu yaptığı işlere göre sınıflara bölmek, bunların çatışmalarından sonuçlar çıkarmak, oradan ideolojik kuramlara sıçramak gibi hususların bizim dünyamızda, bizim kültürümüzde yeri yoktur. Eğer bir fabrikada patron ve işçiler aynı iftar sofrasında buluşuyor, camide aynı safta namaza duruyor, mezarlıkta…

Devamını Oku

Emekçi Sınıfların Ufkundan 1919’un Yüzüncü Yılı (Cumhuriyet)

1919’da başlayan antiemperyalist, bağımsız bir ülke mücadelesini, Türkiye’nin emekçi işçi-köylüleri büyük çoğunlukları ile desteklediler. 1919’dan bu yana 100 yıllık mücadele tarihi Cumhuriyetin kurucu felsefesindeki üç unsur üzerinde yükselir: Laiklik, üniter devlet ve sosyal devlet. Cumhuriyetin bu kurucu ilkelere bağlılığının tarihsel seyri onun sınıfsal yapısı ile açıklanabilir. Cumhuriyetin ve kurucu felsefesinin gelişim sürecini sınıflar arası güç dengesi ve mücadelesi içinde kavramak gerekir. Bu gelişim süreci bize,…

Devamını Oku