Medya ve Sağlık: Patolojik Bir ilişki

GİRİŞBu çalışma, üç temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, medya ve sağlık ilişkisini değerlendirebilmek için gerekli ekonomi politik yaklaşımın ana hatları açıklanacaktır. İkinci bölümde, Türkiye’de medyada sağlık haberlerinin üretimi incelenecektir. Sağlık, medyada baskın anlam üretiminin dışladıkları ile birlikte ele alınacaktır. Ve son bölümde ise, Türkiye’de sağlığın bir medya ürünü olarak içerdikleri incelenmeye çalışılacaktır. Tam metin için tıklayınız. (PDF)

Labour Law Reform in Turkey in the 2000s: The Devil is Not Just in the Detail But Also in the Legal Texts

Ali Murat Ozdemir and Gamze Yucesan-Ozdemir This study examines how the balance of power has changed between the parties in industrial relations in the area of individual labour law in Turkey in the 2000s. It analyses the new Labour Act of Turkey with regard to changes in the notion of subordination and changing working conditions. It presents a definition of ‘the new employer’ – as…

Devamını Oku

Türkiye’de Devletin Değişen Rolü ve Sosyal Güvenlik Reformu

Gamze Yücesan-Özdemir, Ali Murat Özdemir Özet: Son yıllarda, Türkiye’de bir yandan toplumun önemli bir kesiminin sosyal güvenlik kapsamı dışında bırakılması, diğer yandan sosyal güvenlik kapsamına girenlerin haklarının daraltılıp, kısıtlanması ve dolayısıyla artan yoksulluk, yoksunluk ve sağlıksızlık bir çok araştırmacının, sosyal bilimcinin ve akademisyenin gündemindedir. Sosyal güvenlik alanında yapılan araştırmalar ve çalışmalarda egemen eğilim ise, yaşananları ampirizm geleneği içinden “gazetecilik” yaklaşımı ile aktarmaktır. Bu çalışma, son…

Devamını Oku

İletişimin Ekonomi Politiği: “İletişim Teknolojileri ve Kalkınma” Söyleminin Eleştirisi

GİRİŞBu çalışma, “iletişim teknolojileri ve kalkınma” ilişkisinin açıklanabilmesi ve anlaşılabilmesi için “görünmez kılınan”, “gözardı edilen” ve “yok sayılan” iktisadi, siyasi ve ideolojik mekanizmaların ve bu mekanizmaların tahayyül edilebilmesini olanaklı kılan sınıf, kapitalist üretim ilişkileri, kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası, uluslararası iş bölümü ve toplumsal cinsiyet gibi kavramların analize dahil edilmesi gerekliliğinin altını çizmek istemektedir. Dolayısıyla, bu çalışma iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bu alandaki ortodoksinin…

Devamını Oku

The Story of a Marriage: Domestic Technology and Woman

Ufuk Serdaroglu, Nurcan Ozkaplan and Gamze Yucesan-Ozdemir In this paper, our main concern is to investigate the marriage of women and domestic technology in Turkey by a sensitive look at their homes, bathrooms and kitchens. We explored the following themes in our story: Is this marriage ‘labor-saving or enslaving’? What are the effects of this marriage on the sexual division of labor at home? Do…

Devamını Oku

Başkaldırı, Onay ya da Boyun Eğme?: Hegemonik Fabrika Rejiminde Mavi Yakalı İşçilerin Hikayesi

Bu yazıda, Türkiye’deki fabrika rejimlerini bir otomobil fabrikasında gerçekleştirilen etnografik bir araştırmaya dayanarak tartışmak amaçlanmaktadır. İlk bölümde, işyerinde hegemonik bir fabrika rejimi tesis etmeye yönelik yönetimin ideolojik, teknik ve bürokratik denetim mekanizmaları inceleniyor. İkinci bölümde ise, mavi yakalı işçilerin fabrika rejimine ilişkin başkaldırı, onay ya da boyun eğme gibi duruşları onların dile getirdiği biçimiyle aktarılmaktadır.