Borçlu işçi sınıfı geleceğini talep ederse… (Gazete Manifesto)

Günümüzde işçi sınıfını saran gelişme borçtur. İşçi sınıfı borç ekonomisi ile bütünleşiyor ve borç ile yaşamını sürdürüyor. Son yıllarda ücretlerin milli gelir içindeki payı düşerken işçi sınıfı gündelik hayatını ciddi oranda borçlanarak devam ettiriyor. Borçlanma konut, eğitim, emeklilik ve sağlık gibi temel ihtiyaçları belirler hale gelmiştir. İşçi sınıfının borçluluğunu ve yoksulluğunu, son yıllarda işçi sendikalarının ve konfederasyonlarının yaptığı araştırmalar oldukça net bir biçimde gözler önüne…

Devamını Oku

Aynı gökyüzü altında borçlu hayatlar (BirGün Pazar)

Derin iktisadi ve siyasi krizde ülkenin emekçileri için gündelik hayatın devamı üç köşeli bir örüntüye sahip: Geçim, gelir ve borçlanma. Geçimlerini sağlama çabasındaki emekçiler, elde ettikleri gelirin yetersiz kaldığı yerde borçlanarak yaşamlarını devam ettiriyor. Gelir ve borçlanma sarkacında salınan gündelik hayatlar ve ömürler… “Emekçiler için hayat umulanı vermiyor” demek zor, zira umut çoğu emekçinin duyguları arasında yer almıyor. Geçim derdi ise asla bitmiyor. Gelir, geçim…

Devamını Oku

X, Y ve Z kuşakları için Marx ne diyor? (BirGün)

“X kuşağı o, ne beklersin ki?”, “Y kuşağını tanımak gerek”, “Z kuşağı ise dur orada”… Kuşak tartışması gündelik hayattan siyasete, ekonomiden sanata oldukça popüler olmuş durumda. Siyaset bile onlarsız yapamıyor gibi, hani neredeyse. Kuşak tartışması doğum yıllarına göre insanlara belli baskın değerler sistemi atfediyor. X kuşağı 60’lı ve 70’li yıllarda, Y kuşağı 80’li ve 90’lı yıllarda, Z kuşağı ise 2000 ve sonrası doğanları tanımlıyor. İşletme…

Devamını Oku

Mutlaka Engels: Hep seninleyiz General! (soL Portal)

Her kim ki Marksizmi tarihsel materyalizmden ayırmak ister, her kim ki Marksizmin canlı, diri ve hayatı kavrayan geleneğini terk etmek ister, her kim ki Marksizmden devrim ihtimalini eksiltmek ister, Engels’i karşısına alır. Engels’in bir eleştiri odağı olarak yeniden “keşfi” ile post-Marksizmin, sol liberalizmin yükselişi arasındaki bağlantı oldukça derindir. O, eleştirilerin merkezindedir: Marx’ın eserlerini vülgarize eden, Stalinizmin günahlarını yaratan, Marx’ın yöntemini doğa bilimlerine yanlış uygulayan, Marx’taki…

Devamını Oku

Kalkınma neydi, kalkınma emekti… (BirGün)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı, On Birinci Kalkınma Planı geçen günlerde Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Meclis’e sunuldu. 2019-2023 dönemini kapsayan bu plana dair çalışma gruplarının raporları 2017’de yayınlanmış, tanıtım toplantısı Şubat 2018’de gerçekleştirilmişti. Plan, bir yıl gecikme ile Meclis’e geldi. Başlığında “kalkınma” teriminini içeren plan, birçok boyutuyla ele alınabilir kuşkusuz. Emek politikaları ile bağlantılı kısımlarına bakıldığında, son otuz yıldır sürdürülen neoliberal düzenlemelerin aynı şiddetle önerildiğini…

Devamını Oku

Çağrı Merkezinde Çalışmak (2019)

Bu kitapta, çağrı merkezi çalışanlarının işyerlerinde ve gündelik hayatta yaşadıkları, deneyimledikleri onların sözleriyle yer alıyor: Uzun çalışma saatleri, yıpratıcı iş günleri, gündelik hayatın sorumlulukları… Gamze Yücesan-Özdemir, bu kitabı doğrudan çağrı merkezi çalışanları için yazdı. Onların hayallerini, umutlarını, dertlerini, örgütlenme ve dayanışma çabalarını kaleme aldı. Bu kitap İnatçı Köstebek’in gözden geçirilmiş, sadeleştirilmiş ve yeniden düzenlenmiş biçimiyle çağrı merkezi çalışanlarına ulaşmayı hedefliyor. Kitabın içindekiler ve giriş bölümünü…

Devamını Oku